Pitanje: Imam Učitelja u Indiji koji mi je rekao da meditiram na pupčanu čakru. Ali nisam sasvim siguran kako da to uradim. Možete li dati komentar na njegov savet?

Šri Činmoj: Ti si na brodu koji nekome pripada. Stoga bi tvoj Učitelj bio prava osoba da ti pomogne i da te vodi. Ako slediš put, ja osećam da ne treba da se mešam. Tvoj sopstveni Učitelj zna mnogo bolje od mene šta je dobro za tebe. Ja samo mogu da savetujem moje učenike i one koji ne slede nijedan poseban put. Kada nečiji učenici dođu kod mene, ja nastojim da ih ohrabrim i inspirišem da budu apsolutno odani njihovim sopstvenim Učiteljima. Ti pitaš za instrukcije tvog Učitelja. Onaj koji ti je dao instrukcije, treba takođe da bude u stanju da ti da sposobnost da razumeš njegovu poruku. Ja sam pogrešna osoba da te savetuje po tom pitanju. Znam ono što je u mojoj sobi i ako me neko pita, mogu da mu odgovorim. Ali, ako me neko pita o sobi nekog drugog, biću prava neznalica. Stoga mi je veoma drago što imaš Učitelja i želim da kažem da je on apsolutno jedina osoba koja treba da ti objasni kako da slediš njegove instrukcije.