Meditacija i unutrašnje obrazovanje 7

Dragi tragaoci, drage sestre i braćo, ove večeri ću održati kraći govor o meditaciji i obrazovanju. Pošto će moje teme biti meditacija i obrazovanje, želeo bih da meditiram kratko. Bio bih izuzetno zahvalan svakom od vas, ako bi ste se pridružili mojoj meditaciji…

Meditacija i unutrašnje obrazovanje. Meditacija je široka tema. Pošto sam duhovni čovek, poznajem meditaciju i na tu temu mogu da govorim satima. Ako jedan minut meditiramo duševno, želim da kažem sa svom svojom iskrenošću, da će rezultat naše meditacije daleko nadmašiti efekat bilo kog predavanja koje može bilo ko da održi na Zemlji na ovu temu.

Ali, pošto moramo da ubedimo naš fizički um, mi pričamo i slušamo. Mi smo u umu, i osećamo da smo od uma i za um. Pošto je takva stvar, ponekad je od suštinskog značaja da se održavaju predavanja o meditaciji; ali, meditacija je najbolja kada se obavlja u najdubljoj tišini.

Pošto želimo da ubedimo naš fizički um, hajde da pokušamo da shvatimo šta meditacija zapravo znači. Na žalost, na Zapadu, mnogi ljudi imaju pogrešne predstave o meditaciji. Oni misle da meditacija predstavlja život samoporicanja, i da se meditacija ne može primeniti na naše svakodnevne potrebe. Oni misle da je meditacija za one koji žele da žive u himalajskim pećinama, za one koji žele da se odreknu društva. Ali, ja želim da kažem da se sve te primedbe neosnovane. Tragalac koji zna kako ispravno, efikasno i duševno da meditira, je praktičan čovek. Meditacija nije teorija, već praksa. Pošto je Sam Bog praktičan, ni tragalac za najvišom Istinom ne može biti drugačiji.

Mi ili želimo, ili težimo u ovom svetu. U svakom trenutku nam je pružena prilika, ili da prigrabimo i posedujemo svet, ili da postanemo jedno sa svetom. Meditacija nas uči kako da postanemo neodvojivo jedno sa čitavim svetom. Kada vapimo za Prostranstvom, za krajnjom Istinom, meditacija daje trenutni odgovor. Kada želimo da dosegnemo bezgranični Mir, bezgraničnu Svetlost, bezgranično Blaženstvo, meditacija je jedini odgovor. Svetu je potrebna samo jedna stvar, to je mir, a meditacija je jedini odgovor.

Svi meditiraju. Ako mi neko kaže: „Ja ne znam kako da meditiram“, ja na žalost ne mogu da se složim. Svi meditiraju, ali postoji razlika između mog i vašeg načina meditiranja. Od nastanka Nebesa i kreacije, svi su meditirali, ali svi mi meditiramo prema sopstvenoj sposobnosti i prijemčivosti. Kada mislimo na Boga i meditiramo na Boga, to je jedan oblik meditacije. Kada negujemo dobru misao, makar i na trenutak, to je drugi oblik meditacije. Sve što pomaže našem širenju je meditacija.

Na Zapadu, najčešće govorimo o molitvi, dok na Istoku, naročito u Indiji, govorimo o meditaciji. Zapadno uverenje je, da molitva može da učini sve i da čini sve. Na Istoku, mi osećamo da nam meditacija može dati sve, da nam meditacija pomaže da izrastemo u večnoprevazilazeće Onostrano. Molitva i meditacija su bliski prijatelji. Kada se molimo, čitavo naše biće se uspinje visoko, više, najviše i doseže krajnju Istinu. Tada mi nudimo sebe Svevišnjem, krajnjem Izvoru. Sa našom molitvom mi komuniciramo sa Bogom, uspostavljamo slobodan pristup do najvišeg Apsoluta Oca. Kada meditiramo, mi umirujemo naš um i činimo ga tihim, opuštenim i smirenim i primamo Svetlost odozgo u beskrajnoj meri.

Meditacija i molitva su dve različite vrste razgovora, ali služe istoj svrsi. Kada se molimo, mi govorimo Bogu; pričamo Mu sve, o našim potrebama i našim duševnim očekivanjima. Kroz našu molitvu, mi molimo Boga za sve što želimo; i sve što bismo želeli da ponudimo Bogu iz samog našeg postojanja, mi nudimo kroz molitvu. Ali, kada meditiramo, mi smo tihi, apsolutno tihi i molimo Boga da deluje u nama i kroz nas. On zapoveda, a mi pokušavamo da izvršimo Njegovu izričitu Volju.

Na početku, vidimo i osećamo, snagom svoje meditacije, da Bog Sam sve radi i da smo mi samo instrumenti. Ali, s vremenom, kada odemo duboko unutra shvatamo da On nije samo onaj koji dela, već i delo samo, kao i da nije samo delo već i sam rezultat. Da uprostimo stvar, možemo da kažemo da meditacija označava svesne i samilosne Božje zapovesti za nas, a da molitva označava naš duševni razgovor sa Bogom. Kada meditiramo, Bog nam govori, a mi slušamo. Kada se molimo, mi govorimo Bogu, a On nas najsamilosnije sluša.

Meditacija i unutrašnje obrazovanje su jedna te ista stvar; meditacija jeste unutrašnje obrazovanje. Da bi smo bili pravo ljudsko biće, moramo da budemo potpuno obrazovani. Da bi smo bili pravo božansko biće, moramo da budemo vrhunski oslobođeni u našem unutrašnjem i spoljašnjem životu. Spoljašnje obrazovanje nam govori šta svet čini. Unutrašnje obrazovanje nam govori šta mi možemo da učinimo. Spoljašnje obrazovanje nam pomaže da pristojno živimo. Unutrašnje obrazovanje nam pomaže da živimo za Boga u srcu čoveka. Spoljašnje obrazovanje je posmatranje, spoznata činjenica. Unutrašnje obrazovanje je iskustvo, iskustvo stvarnosti. Sa našim spoljašnjim obrazovanjem najviše što možemo jeste da zakucamo na Božja Vrata. Sa našim unutrašnjim obrazovanjem ne samo da ulazimo u Božju Sobu, već zapravo sedamo na Božji transcendentalni Presto. Spoljašnje obrazovanje je ispunjenje fizičkog uma, vitala i zemaljske svesti. Unutrašnje obrazovanje je pesma oslobođenja, spasenja i božanske slobode.

Svako ljudsko biće ima dva učitelja. Kao što postoje spoljašnje i unutrašnje obrazovanje, tako za nas postoje i učitelji u spoljašnjem i unutrašnjem svetu. Učitelj u spoljašnjem svetu kaže nam: „Prihvati me. Ako me ne prihvatiš, zauvek ćeš ostati jadna budala. Što me pre prihvatiš, to bolje za tebe“. Učitelj u unutrašnjem životu nam kaže: „Prihvati me, molim te, jer ako me ne prihvatiš, ja ću zauvek ostati nepotpun. Ti i ja smo jedno. Ako jedan deo mog postojanja ostane neprosvetljen, taman i bez težnje, onda ću i ja sam ostati nesavršen. Zato, preklinjem te, o tragaoče, prihvati me, jer ja želim da postanem potpun i savršen uz tvoje ljubazno prihvatanje Svetlosti moje stvarnosti“. Učitelj na spoljašnjem planu mi govori: „Prati me. Ja ti mogu pokazati cilj. Ukoliko me ne budeš pratio, za tebe nema cilja. Samo ti ja mogu pokazati cilj, zato treba da me pratiš“. Ali, učitelj u unutrašnjem svetu nam kaže: „Veruj mi, jednom i zauvek, nebeska Svetlost je u tebi. Transcendentalna Svetlost je od tebe. Večni Otac je za tebe. Na kraju, o tragoče, želim da ti ponudim ovu poruku: ti si put i ti si, takođe, i Cilj. Veruj mi jednom i zauvek“.


FFB 7. Hala Smit, Univerzitet Delaver,Njuark, Delaver 16. januar 1974. – 20h