Pitanje: Kako možemo da koristimo meditaciju da bi se oslobodili bola?

Šri Činmoj: Treba da pokušamo da prizovemo Svetlost da bismo otklonili bol. Bol je, na kraju krajeva, neka vrsta tame u nama. Kada unutrašnja Svetlost, ili Svetlost odozgo, počne da deluje u samom bolu, onda je bol otklonjen ili transformisan u radost. Istinski napredni tragaoci, u stvari, mogu da osećaju radost u samom bolu. Ali za to, čovek mora da bude veoma visoko razvijen. Što se tiče tebe, tokom molitve ili meditacije, treba da pokušaš da spustiš Svetlost odozgo i da osetiš da je bol tama u tebi. Ako spuštaš Svetlost, bol će ili biti prosvetljen i preobražen, ili odstranjen iz tvog sistema.