Deo IV — Pitanja i odgovori: Univerzitet u Mičigenu

Pitanje: Da li osećate da čovečanstvo ostvaruje duhovni napredak?

Šri Činmoj: Čovečanstvo napreduje ka svom predodređenom cilju. Ponekad primećujemo oblake sumnje i mnoge nesavršenosti, ali te stvari će stalno biti tu dok ne postignemo savršeno Savršenstvo. Svaki pojedinac je napustio polaznu tačku. Sad, možda neka osoba zaostaje za nekom drugom u trci ka Bogu, ali svi trčimo ka istom cilju. Svaka individua napreduje. Ovaj napredak možda nije uočljiv u našem spoljašnjem životu. Postaće vidljiv jedino kada se ogromna količina svetlosti pojavi u našem posvećenom životu, našem životu predanosti Volji Svemoćnog Oca. Mada postoje nesreće, krize, ratovi i slično na spoljašnjem, kao i na unutrašnjem planu, ipak, definitivno napredujemo.