Ti4

/Ti želiš Boga. Bog ti je potreban. Ti imaš Boga. Ti jesi Bog./

Ti želiš Boga i Bog ti je potreban.

Kada si u tvom vitalu, ti želiš Boga.

Kada si u tvom srcu, Bog ti je potreban.

Tvoj vital zahteva Božji odabrani Čas.

Tvoje srce posvećeno očekuje Božji odabrani Čas.

Kada tvoj vital zakuca na Božja vrata, nema odgovora. Frustriran, ti razvaljuješ Božja vrata.

Na žalost, na žalost, Bog nije u Svojoj sobi. On je negde drugde.

Bog kuca na vrata tvog srca.

Ti odmah otvaraš.

Bog blagosilja tvoju posvećenu glavu.

Bog grli tvoje posvećeno srce.

Ti želiš Boga da bi dominirao Njegovom prostranom tvorevinom.

Bog ti je potreban da bi emancipovao tvoj mali svet.

Ti imaš Boga i ti jesi Bog.

Ti imaš Boga; zato možeš da pogledaš naviše.

Ti jesi Bog; zato možeš da zaroniš unutra.

Ti imaš Boga; zato te svet voli.

Ti jesi Bog; zato samo ti možeš proširiti tvoju univerzalnu svest, samo ti uvek možeš prevazići tvoju večnoprevazilazeću visinu.

Ti imaš Boga. Tvoje oči, duboke kao more to mogu da dokažu.

Ti jesi Bog. Tvoje srce, prostrano kao sunce jeste dokaz.

Ti imaš Boga. Tvoje telo od zvuka to može da dokaže.

Ti jesi Bog. Tvoja duša od tišine jeste dokaz.

Ti imaš Boga; zato ti se smrt klanja.

Ti jesi Bog; zato te Besmrtnost prisvaja.

Ti imaš Boga; zato si nepogrešivo veliki.

Ti jesi Bog; zato si neprestano dobar.

Želiš Boga?
Onda je tvoj prvi neprijatelj iskušenje,
Tvoj drugi neprijatelj je frustracija,
Tvoj treći neprijatelj je uništenje.

Potreban ti je Bog?
Onda je tvoj prvi prijatelj ljubav,
Tvoj drugi prijatelj je posvećenost,
Tvoj treći prijatelj je predanost.

Ti imaš Boga.
Tvoj prvi prijatelj je težnja,
Tvoj drugi prijatelj je oslobođenje,
Tvoj treći prijatelj je ostvarenje.

    Ti jesi Bog.
Tvoj prvi prijatelj je otkrovenje,
Tvoj drugi prijatelj je ispoljenje,
Tvoj treći prijatelj je savršenstvo.

Želiš Boga?
Budi oprezan.
    Potreban ti je Bog?
Nadaj se.
    Ti imaš Boga.
Ko ti je još potreban?
Niko!
    Ti jesi Bog.
Kome si potreban?
Svakom!

Svakom si potreban, jer imaš Boga i jesi Bog.
    Ti si telo,
Ti si vital,
Ti si um,
Ti si srce,
Ti si duša,
Onoga što imaš i što jesi.
   Ono što imaš je prostrano srce.
   Ono što jesi je blistava duša.

Ti želiš Boga.
   Bog ti je potreban.
   Ti imaš Boga.
   Ti jesi Bog.


FFB 4. Meyer sala, Univerzitet Njujork