Pitanje: Koji je uzrok neznanja?

Šri Činmoj: Uzrok neznanja je naša naklonost prema ograničenjima. Mada kažemo da želimo da sebe proširimo, mi smo u stvari zadovoljni kada se odvajamo od drugih. Uvek imamo osećaj razgraničenja, odvajanja. Mi govorimo o miru, univerzalnom miru, a svakog dana je „ja“ i „moje“. „Ja sam za sebe i nije mi niko potreban. Želim da ostanem sa samim sobom. Sa tobom nemam ništa. Ne uznemiravaj me“. Neznanje dolazi kada sebe svesno vezujemo. Ali, kada se proširimo i osećamo čitav univerzum kao svoj dom, kada osetimo da smo od svih i za sve, onda nema neznanja. Neznanje dolazi samo kada sebe ograničavamo i vezujemo i osećamo da je ovo ograničenje naše pravo zadovoljstvo. Ako možemo da osetimo da pravo zadovoljstvo leži jedino u našem samoproširenju, onda nema neznanja.