Pitanje: Kada se suočavamo sa teškoćama u duhovnom životu, da li je najbolja stvar samo se predati Božjoj Volji i sve prepustiti Njemu?

Šri Činmoj: To potpuno zavisi od tvoje duhovne visine, od tvog sopstvenog postignuća. Postoje dva tipa tragaoca. Jedan tip je veoma lenj, krajnje lenj. On je čuo za ideju predanosti Božjoj Volji, pa neće podići ni prst. „Hajde da sve predam Božjoj Volji i da ne radim ništa“. Drugi tragalac će se moliti, meditirati i posvetiti svoj život Bogu dinamično. „Ja nudim rezultate moje težnje Bogu“, kaže on.

Ako je neko iskren i zaista teži, on se moli i meditira na božanski način, u skladu sa svojim sposobnostima. On čini ono što može, i istovremeno posmatra sve situacije, nezgode i sile oko sebe. On kaže: „Ja sam uradio šta sam mogao. Sada je na Bogu da me oslobodi ovih nebožanskih sila i neprijatnih iskustava“. Ovo je najbolji stav. Ako možemo da odemo duboko unutra svakog dana tokom svoje meditacije, postaćemo posmatrač, svedok, Purusha. Ali, ako ne možemo tokom meditacije da odemo duboko unutra svakog dana, sledeća najbolja stvar je da se ponašamo kao heroj. To je ona vrsta heroizma kada rezultate svojih dela nudimo Bogu. Rezultat može doći u obliku neuspeha. Ali, ako možemo rado da predamo rezultat Bogu, mi smo božanski heroji.

Na žalost, većina nas to ne čini. Mi malo pokušavamo, a onda ugledamo ogromnog slona ispred sebe i odustanemo. „To je jednostavno beskorisno“, kažemo. A ponekad krivimo i Boga. Pošto smo se susreli sa puno teškoća kada smo ušli u duhovni život, mislimo da bi bilo bolje da se vratimo u običan život. Ali, u tom trenutku činimo ozbiljnu grešku. Kada odemo duboko unutra, shvatamo da su teškoće sa kojima se srećemo postojale i ranije. Tada je neznanje znalo da smo mu na milost i nemilost. Neznanje je bilo naš gospodar. Mi smo čvrsto spavali u sobi neznanja, pa se neznanje nije trudilo da nas previše uznemirava. Sada, kada pokušavamo da izađemo iz mora neznanja, neznanje se trudi da nas povuče nazad. „Kuda si pošao?“zapovednički pita ono. „Moraš ostati sa mnom!“ Kada smo svesni borbe, mi smo na putu iz sobe neznanja. Teškoće su bile unutra, ali smo tada bili potpuno nesvesni njihovog postojanja. Sada smo ih svesni.

Zato, ako možeš da odeš duboko unutra, molim te, zamoli Boga da se pobrine za tebe. Neka se tvoja težnja vine visoko, više, najviše. Ali, ako ne osećaš da imaš slobodan pristup Božjoj Volji, najbolja stvar je da se boriš protiv neznanja na fizičkom planu sopstvenom sposobnošću i gorljivošću. Kada te loše sile uznemiravaju, moraš da se boriš. Ako se predaš, napašće te mnogo više loših sila.