Pitanje: Da li biste mogli da nam kažete šta je Hrist?

Šri Činmoj: Hrist je Beskonačna Svest, Večna Stvarnost. Hrist kao fizički čovek, sin drvodelje, boravio je na Zemlji trideset i tri godine. Ali ako marimo za duhovno, za božansko, za besmrtno, onda ćemo reći da je Hrist beskonačan, večan, besmrtan. Pre dve hiljade godina Hrist je došao u fizičkom obliku, ali čak i sada, On je sa nama u duhovnom obliku i On će večito ostati sa nama. On je stalno u srcima Duhovnih tragaoca. Obični ljudi će, čak i ako On dođe i stane ispred njih, i dalje sumnjati u Njega i neće imati poverenja u Njega.