Pitanje: Da li je važno za duhovne tragaoce da provode vreme zajedno?

Šri Činmoj: Uvek je preporučljivo da se tragaoci druže sa ostalim tragaocima, jer će tada biti inspirisani. Ako ostaješ sa nekim ko uopšte nema težnju, to znači da se stalno boriš. Veoma je teško za tragaoca – naročito na početku – da održi svoju najvišu svest. Čim ode na neko mesto odmah vidi ljude bez težnje. Čak i ako ne razgovara sa njima, oni ipak šire svoju vibraciju. Ako svetac ovde dođe, odmah ćeš osetiti njegovu vibraciju. A ako lopov dođe, smesta ćeš tu vibraciju osetiti. Ali ako si tragalac i s tobom je neki drugi tragalac, odmah je tvoja snaga znatno uvećana. Dakle uvek je preporučljivo da tragaoci budu zajedno ili da se često sastaju.