Deo III — Pitanja i odgovori: Univerzitet u Tulzi

Pitanje: Da li je neophodno prevazići sve emocije radi duhovnog života?

Šri Činmoj: Postoje dve vrste emocija. Jedna je emocija vitala, koji želi da poseduje. Nažalost, pre nego što posedujemo, nas poseduju. Druga vrsta emocija je božanska emocija. Ova emocija nije loša. Ona kaže, „Pošto sam ja Božije odabrano dete, kako mogu to da radim? Kako mogu da plivam u zadovoljstvu neznanja? Moram da radim za Boga, moram da ostvarim Boga, moram da služim Bogu u čovečanstvu koje teži.“ To je emocionalni pristup. Ali ovo je pročišćena emocija. Ova vrsta emocije će nas prosvetliti i osloboditi. Ako možemo da transcendiramo vital, emociju koja vezuje za Zemlju, možemo osetiti slobodu, stvarnu slobodu, beskonačnu slobodu.