Pitanje: Da li je neophodno da se Učitelj i učenik povremeno sreću?

Šri Činmoj: Da, apsolutno je neophodno. Uvek je preporučljivo posetiti Učitelja povremeno ukoliko niste iz istog grada ili države. Mi imamo fizički um i fizički um je zadovoljan jedino kada prima veoma čvrsta, pozitivna iskustva. Ako ne vidimo Učitelja, onda nam svet može reći da je naš Učitelj ovakav ili onakav, i naš fizički um će početi da sumnja u naša iskustva. Ali ako našeg Učitelja lično vidimo, tada će naš um imati bolju koncepciju o njemu. To ne znači da će učenik imati više vere u svog Učitelja ili više napredovati ako sa Učiteljem boravi dvedeset i četiri sata dnevno. Daleko od toga! Učenik mora da obrati pažnju na razvijanje unutrašnje veze sa Učiteljem. Sve dok je Učitelj na Zemlji dobro je ostati sa njim spolja u kontaktu putem ličnog kontakta, telefona ili pisma, kako bi Učitelj znao šta se dešava na fizičkom planu u životu učenika i da učenik zna da Učitelj zna. Kada Učitelj nije više na fizičkom planu, učenik mora da ostane u kontaktu sa Učiteljem kroz najiskreniju i najintenzivniju meditaciju.