Stvarnost38

Postoje tri stvarnosti: Bog, Duša i Život. Bog je Transcendentalna Stvarnost. Duša je Najdublja Stvarnost. Život je Univerzalna Stvarnost. Bog otkriva dušu; duša otkriva život. Bog-Stvarnost živi u Njegovoj stvaralačkoj Volji. Duša-Stvarnost živi u svojoj podržavajućoj Volji. Život-Stvarnost živi u svojoj ispunjavajućoj Volji.

Ostvarenje Boga otelovljuje Božiju stvaralačku Volju. Njegova Briga pruža zaklon podržavajućoj Volji duše. Njegova Samilost hrani ispunjavajuću Volju života.

Stvarnost je stalan i dinamičan proces naše unutrašnje evolucije. Stvarnost prošlosti izrasta. Stvarnost sadašnjosti visoko jedri. Stvarnost budućnosti će zablistati.

Stvarna Stvarnost nije beg od života. Ona je prihvatanje života, ispoljavanje života i tumačenje života. Kada prihvatimo život, postajemo božanski ratnici. Kada izražavamo život, postajemo svesni predstavnici Boga. Kada tumačimo život, postajemo Božiji večni Ponos.

Stvarnost je istovremeno širenje naše ljudske svesti i suština naše božanske svesti. Ljudska svest se rukuje sa mogućnošću i sposobnošću. Božanska svest se rukuje sa verom i predanošću. Cvetanje ljudske svesti je realizacija. Cvetanje božanske svesti je manifestacija. Ljudska svest smatrala je da je Bog nesaznajan. Ona sada oseća da je Bog samo neznan. Uskoro će spoznati da je Bog nepogrešivo i bezrezervno saznajan. Božanska svest zna da ništa nije postojalo, ništa ne postoji i ništa ne može postojati osim Boga.

Vera je jednostavan, direktan, delotvoran i potpuni oblik stvarnosti. Sumnja je složen, posredan, nedelotvoran i nepotpuni oblik stvarnosti. Vera je razumevanje Boga. Vera je opis Boga. Sumnja je zadržavanje Istine. Sumnja je gušenje života.

Jedinstvenost stvarnosti je Božije postojanje.
Raznovrsnost stvarnosti je Božije iskustvo.
Jednina stvarnosti je Bog Večni Ljubavnik.
Množina stvarnosti je Bog Večna Ljubav.

Vremensko doba stvarnosti je Večnost.
Iskustveno doba stvarnosti je Beskonačnost.
Doba ostvarenja stvarnosti je Besmrtnost.


EL 38. Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, 28 April 1970.