Snaga volje i kruna pobede28

"Vodi me od nestvarnog ka Stvarnom.
  Vodi me iz tame u Svetlost.
  Vodi me iz smrti u Besmrtnost."
  — iz Brihadaranjaka Upanišade

Snaga volje. Šta je snaga volje? Snaga volje je čovekov svesni unutrašnji podstrek da uđe u samo srce Beskonačnosti, Večnosti i Besmrtnosti. Živeti posvećenim životom znači biti svesno dete Božije Volje. U životu težnje dve stvari su od vrhunskog značaja: snaga volje i molitva.

Molitva je ženski princip. Snaga volje je muški princip. Ali i molitva i snaga volje su obe krajnje delotvorne i obe mogu dovesti do istog rezultata.

Snaga volje je večnonapredujuća i samoispoljavajuća stvarnost u univerzumu. Nama smrtnicima je ponekad teško da razlučimo volju od želje. Hteli bismo da postignemo naš cilj odlučnim ličnim naporima potpomognutim i vođenim Božijom Milošću punom ljubavi. Kad god hoćemo da postignemo nešto, mi plaćamo cenu; dok, kada želimo nešto da postignemo, veoma često ne plaćamo nikakvu cenu. Želimo, ali ne činimo nikakav svestan napor; tako da teško možemo da očekujemo bilo kakav uspeh.

Ljudska snaga volje i božanska Snaga Volje. Ljudska snaga volje je poput konopca od peska. Svakog časa može da se prekine. Božanska Snaga Volje je čovečanstvo u nama koje teži razvijajući se u sveispunjujuće Onostrano.

Kruna pobede. Gde se nalazi najveća pobeda? Najveća pobeda leži u samootkrovenju. Atmanam viddhi: spoznaj sebe. Ne može biti veće pobede od spoznaje sebe. Pokoriti neki narod je ljudska pobeda. Takva pobeda je ograničena. Kada Cezar je rekao, Veni, vidi, vici — "Dođoh, vidoh, pobedih" — mislio je na ljudsku pobedu. A sa druge strane, kada je Sin Božiji rekao, "Oče, neka bude Volja Tvoja," ljudska težnja je ušla u beskrajnu Svetlost Mudrosti Svevišnjeg. Stvarna pobeda se postiže samo kada čovek uspostavi svesno neodvojivo jedinstvo sa svojim Unutrašnjim Pilotom.

Božji Osmeh je kruna čovekove pobede. A večna težnja je ponos večne pobede. Nema težnje, nema realizacije. Nema spoznaje, nema otkrivenja. Nikakvog otkrivenja, nikakve manifestacije božanske Istine na Zemlji.

Vi želite da živite na Zemlji jer imate bezbroj želja. Osećate da na Zemlji postoji mnogo toga što treba postići. Ali, ove želje se ne moraju, ne mogu i neće ispuniti bez Božijeg odobrenja.

Kada se trudite da otkrijete sebe, kada hoćete da saznate ko ste zapravo i šta ste, Božija beskrajna Darežljivost počinje da sviće nad vama. Svojim samootrkovenjem ovde na zemlji možete otkriti Božije Sveznanje, Božiju Svemoć i Božiju Sveprisutnost. Upravo ovde, na Zemlji, i nigde drugde može da se desi i desiće se Ostvarenje Boga i Ispoljavanje Boga.

Da bismo prikupili snagu volje, potrebne su nam koncentracija, meditacija i kontemplacija. Moramo znati kako da se koncentrišemo. Kada je naša koncentracija upravljena u jednu tačku, možemo ući u meditaciju. Kada je naša meditacija savršena, možemo ući u kontemplaciju.

Kako da naučimo da se koncentrišemo? Pukim čitanjem knjiga? Ne, to nije moguće. Knjige će nam dati nadahnuće i ništa više. Čovek, da bi naučio tajnu koncentracije, mora otići duhovnom učitelju. Vi na ovaj univerzitet dolazite da biste stekli spoljašnje znanje. Slično tome, i duhovno znanje se mora od nekoga primiti. Istina, blago se nalazi u vama. Ali neko mora da vam pokaže kako da pronađete ovo blago i gde leži ključ za vas. U školu idete da biste saznavali, i za svaki predmet imate drugog učitelja. Ali, u duhovnom životu postoji samo jedan predmet, a taj predmet je samoostvarenje. Jedan pravi učitelj više je nego dovoljan da vas podučava, vodi, prosvetlljuje i ispunjava.

Meditacija. I meditaciji neko mora da vas nauči, pogotovo na početku. U osvit vašeg putovanja neko vas mora naučiti meditaciji. Vi sada dolazite na Univerzitet. Ali kada steknete diplomu nećete nastaviti da dolazite. Kada sami ostvarite Boga ili kada veoma uznapredujete u svojoj meditaciji, učitelj vam neće biti potreban. Ali on vam je potreban sve dok ste početnici.

Zatim dolazi kontemplacija, poslednja letvica na duhovnoj skali. Možete da kontemplirate na lični aspekt Boga ili na bezlični aspekt Boga. Uvek je lakše, sigurnije i u većoj meri ispunjavajuće prvo prići ličnom aspektu Boga, pa kroz Njega otići bezličnom aspektu Boga.

Snaga volje i kruna pobede. Duhovnom životu potrebno je samo jedno: težnja. Stalna težnja našeg srca je ono što rađa snagu volje i krunu pobede.

Hajde svi da težimo. Naša je duša koja teži, naš je Cilj koji ispunjava - ovde i sada, u neposrednosti današnjice.


EL 28. State University of New York at Stony Brook, New York, 11 March 1970 — 8:00 pm.