Bog, Istina i Ljubav22

Bog me voli, jer ja volim ljudski rod. Istina me voli, jer ja volim Boga. A ja stvarno i istinski volim sebe, zato što volim Istinu.

Zašto bi Bog trebalo da me voli? Bog me voli jer ja volim ljudski rod. Ali, postoji, takođe, još jedan razlog. Bog me voli i zato što ja volim čitavu Njegovu tvorevinu. Znam i osećam da se Bog nikada ne može odvojiti od Svoje tvorevine. Tvorac i tvorevina su jedno i nerazdvojno. Kada uvažavamo tvorevinu, tvorcu je drago i on je zadovoljan. Kada i sami nešto stvorimo, kada nešto proizvedemo i izgradimo, drago nam je ako ljudi primete i uvaže naše ostvarenje jer je to naše delo. Slično tome, univerzum je Božija tvorevina. Kada volimo univerzum, mi paralelno volimo Boga Tvorca i Boga Tvorevinu; pa će i Tvorac i Tvorevina biti zadovoljni nama.

Istina me voli jer ja volim Boga. Bez Boga, Istina ne postoji. Bog je sâm dah Istine. Bog i Istina nedeljivo su jedno. U jednu ruku, Istina je sinonim za Boga. U drugu ruku, Istina bez Boga ne postoji, dok Bog u svakom trenutku može da prevaziđe Istinu, kako zemaljsku, tako i Nebesku; zemaljski ograničenu Istinu i Nebeski slobodnu Istinu. Bog može po Svojoj slobodnoj Volji da prevazilazi čak i Svoju Transcendentalnu Istinu. Iako sa sigurnošću možemo reći da su Bog i Istina jedno, jedino Bog poseduje moć da prevaziđe sve istine, pa čak i najvišu Istinu po sebi. Zbog toga je Istina bez Boga bespomoćna. Ali, Istina nas voli ako mi volimo Boga, jer se ona odmah hrani našom dušom koja teži. Istina postoji unutar Boga. Istina se prehranjuje i podržava u samom našem uvažavanju Boga. Istina s pravom oseća da se njena jedinstvena poruka svetu može širiti jedino kada istinski volimo njenog Posednika, Boga.

Volim sebe zato što volim Istinu. Ljudsko biće je izražaj Istine. Ono nije izraz neznanja, laži, tame i smrti. Ne, ono je otelovljenje, ostvarenje i izražaj Istine; manje Istine, veće Istine i najveće Istine. Božanska Istina u nama svakog trenutka prevazilazi svoje granice. Kada živimo unutrašnjim životom, životom duše, mi je vidimo, osećamo i ostvarujemo. Ja zaista i istinski volim sebe zato što volim Istinu. Moje postojanje i Istina lice su i naličje istog novčića, unutrašnjeg bića ili duše, zastupnika Svevišnjeg ovde na Zemlji.

I love myself. What do I love about myself? Not my body. If I love my body for the sake of my body, tomorrow I shall be frustrated because there are millions and billions of human beings on earth who are more beautiful than I am. Naturally I will feel miserable. If I love my physical mind for the sake of my mind, tomorrow I shall see millions and billions of mental giants right in front of me, and my mental capacity will fade into insignificance. If I love my vital dynamism for the sake of my vital dynamism, then I shall see that there are millions and billions of people who are simply inundated with striking dynamism. Similarly, if I love anything else of my own, for its own sake, I am bound to be frustrated. I shall defeat my very divine purpose. But if I love myself just because God is expressing Himself through this body, vital, mind and heart, then I see that I am unique and peerless in the whole history of the universe, because no other Chinmoy is going to be created by God with the same capacities, same understanding, same experiences. Each individual can love himself just because he is a direct channel of the Divine. God wants to express Himself in each individual in a unique way. When we become consciously and fully one with God, we not only fulfil Him but we also fulfil ourselves. When I say that I really and truly love myself because I love Truth, it means that I consciously feel that Truth is constantly breathing in me, with me and for me.

Sâm moj dah na Zemlji živuća je stvarnost Istine. U svakom trenutku volim sebe i divim se sebi ne zbog svog zdravog tela, dinamičnog vitala, prefinjenog uma i čistog srca, već radi toga što je Bog u meni, što me Bog koristi i što Bog ispunjava Sebe u meni i kroz mene. To je jedini razlog zbog koga volim i moram voleti svoje telo, vital, um i srce. Svaki pojedinac mora da se ispuni ovom vrhunskom Istinom. Svesno treba da oseti da je njegov život na Zemlji spoljašnja manifestacija unutrašnjeg Daha Svevišnjeg.

Svevišnji, ja sam Tvoja Blistava Milost.
Ja sam Tvoj Zlatni Plug.
Ja sam Zmaj Tvoje Vizije.


EL 22. Southwestern University, Cebu City, The Philippines, 31 October 1969.