Vrhovna Tajna Meditacije14

Meditacija je čovekova žeđ za Beskrajno Stvarnim, Večno Stvarnim i Apsolutno Stvarnim. Tajna meditacije je postići svesno i stalno jedinstvo sa Bogom. Vrhovna tajna meditacije je osećati Boga kao svog sopstvenog, i konačno, ostvariti Boga radi Njega samog, da bismo Ga otkrili i ispunili.

Meditaciju treba da upražnjavate spontano, duševno i na ispravan način. U suprotnom će mračna sumnja uništiti vaš um, krajnja frustracija će se uvući u vaše srce i verovatno ćete otkriti da vam se čitav život sunovratio u ponor zjapećeg bezdana.

Za meditaciju vam treba inspiracija. Svete knjige vas mogu opskrbiti inspiracijom. Za kupovinu duhovne knjige potrebno je deset sekundi. Za čitanje takve knjige potrebno je nekoliko sati. Da bi se ona usvojila, potrebno je nekoliko godina. A da bi se njene istine živele može biti potreban ne samo ceo jedan život, već i nekoliko inkarnacija.

Za meditaciju vam je potrebna težnja. Fizičko ili spiritualno prisustvo duhovnog učitelja budi vašu uspavanu težnju. To mu je lako i on će to rado učiniti za vas. Upravo vam je težnja potrebna da biste dostigli cilj vašeg putovanja. Ne morate se brinuti za svoje ostvarenje. Vaša težnja će se pobrinuti za to.

Meditacija ishranjuje vašu samodisciplinu. Samodisciplina osnažuje vašu meditaciju. Meditacija pročišćava vaše srce. A samo se u čistom srcu nazire napredovanje čovekovog života prema Bogu. Čovek može znati šta je odgovarajuća meditacija. On čak može i da je praktikuje, budući da je potrebna njegovoj božanskoj prirodi. Ipak, delovanje ili ispunjenje meditacije nadilazi svaku ljudsku sposobnost poimanja, jer je nemerljivo, neograničeno i beskrajno.

Meditacija vam govori samo jedno: Bog jeste. Meditacija vam otkriva samo jednu istinu: da imate viziju Boga.

Na moju veliku žalost, neki od vas, ovde na Zapadu, imaju izričito pogrešna shvatanja o meditaciji. Vi osećate da je najviši domet meditacije proricanje sudbine ili izazivanje čuda. Proricanje sudbine se ne slaže sa meditacijom. Ni izazivanje čuda se ne slaže sa meditacijom. Ali, ostvarenje se savršeno slaže sa meditacijom i oslobođenje se duševno slaže sa meditacijom. Da li zaista hoćete da ostvarite Boga? Da li zaista hoćete Božiju beskrajnu Svetlost, Mir i Blaženstvo? Ako je tako, onda treba da se držite na milione milja daleko od onih što proriču sudbinu i od onih što izazivaju čuda. Ako mislite da vas inspirišu, grešite. Uđite duboko u sebe i otkrićete da samo podstiču vašu besposlenu, bezočnu i besplodnu znatiželju. Znatiželja nije duhovnost. A ti što proriču sudbinu i oni što izazvaju čuda su vam krišom svesno ponudili još nešto: iskušenje. Iskušenje je glasnik uništenja. Upravo se na tom mestu bezuspešna i neispunjena božanska misija vašeg života bliži kraju. Budimo na oprezu. Preklinjem vas, ne brkajte čistu meditaciju vašeg srca sa proricanjem sudbine i izazivanjem čuda. Ne gubite vreme. Vaše vreme je dragoceno. Vaša meditacija je neprocenjiva. Vaše postignuće biće riznica bezvremene Večnosti, nemerljivog Beskraja i besmrtne Besmrtnosti. Ne čekajte. Onome ko čeka dolazi sve osim ostvarenja koje današnjica otelovljuje i oslobođenja koje sadašnjost razotkriva.

Meditacija je plač naše duše za savršenim savršenstvom našeg života. Savršenstvo još uvek nije osvanulo na Zemlji, ali će jednog dana osvanuti. Savršenstvo je ideal ljudskog života. Da citiram Svami Vivekanandu: “Niko od nas još nije video idealno savršenog čoveka, a opet, rečeno nam je da verujemo u njega. Niko od nas još nije video idealno savršenog čoveka, a opet, bez ovog ideala ne možemo napredovati.”

Samo meditacija može da izrodi savršenstvo. Meditacija nas odvodi izvan domašaja frustracije čula, izvan ograničenja uma koji rasuđuje. Konačno, meditacija nam može podariti dah savršenstva.

Krajnji cilj meditacije je spoznaja Svevišnjeg. Kata Upanišada nudi svetu jednu duhovnu poruku. To je unutrašnja poruka.

Viši od čula su predmeti čula.
Viši od predmeta čula je um.
Viši od uma je intelekt.
Više od intelekta je Veliko Ja.
Više od Velikog Ja je Nepojavno.
Viši od Nepojavnog je Apsolut.
Više od Apsoluta nema ničega.
To je cilj, to je najuzvišeniji put.

Zaista, Apsolut je Svevišnji Lično. Snagom svoje najviše i najdublje meditacije mi nepogrešivo dobijamo slobodan pristup Svevišnjem.

Na početku našeg duhovnog putovanja osećamo da je meditacija lični napor i znoj. Na kraju našeg životnog putovanja shvatamo da je meditacija Božija Milost, Njegova Beskrajna Samilost.

Cena nikada nije odgovarajuća. Pre ostvarenja je previsoka. Nakon ostvarenja je preniska.


EL 14. University of Maryland, College Park, Maryland, 23 April 1969.