Vrhovna Tajna15

Vrhovna tajna je Svevišnji Lično. On se može videti. Može se osetiti. Može se ostvariti. Kada Ga vidimo, On je Postojanje. Kada Ga osećamo, On je svest. Kada Ga ostvarujemo, On je Blaženstvo. U Svom otelovljenju Postojanja, On je večan. U Svom otkrovenju Svesti, On je beskrajan. U Svom ispoljavanju Blaženstva, On je besmrtan. Čovek će u budućnosti dostići Njegovu Transcendentalnu Viziju i Njegovu Apsolutnu Stvarnost. U budućnosti će u vlasništvu Boga biti čovečija ljubav koja se širi, njegova posvećenost koja vapi i njegova predanost koja blista.

Bog je istovremeno konačan i beskonačan. On je u prostoru: može se izmeriti; moramo Ga izmeriti. On je izvan prostora: neizmeran; bezgraničan. On je beskrajan. Manji je od vrha čiode. Veći je od sedam viših i sedam nižih svetova zajedno. U Njegovom Srcu je zemaljska patnja. U Njegovoj Duši je Nebeska radost. On tajno kaže zemlji: “Dete Moje, Ja sam tvoj. Stojim ti na usluzi. Upotrebi Me. Gle, ti i Ja smo oboje ispunjeni.” On otvoreno kaže Nebu: “Dete Moje, ti si Moje. Stojiš mi na usluzi. Povi se, idi i pruži Svetlost Moje Vizije i Uzvišenost Moje Stvarnosti svojoj sestri zemlji, mlađoj po mudrosti, ali starijoj po strpljenju.”

Vrhovno Znanje je Vrhovna Tajna. Ovo Znanje je pesma oslobođenja. Ovo znanje je ples otkrovenja. Ovo znanje je tišina savršenstva. Čovek, kada je oslobođen, sedi kraj Stopala Boga. Kada otkrije najvišu Istinu, igra se u Srcu Boga. Kada je savršeno savršen, Bog se sa njim rukuje. Budite uvereni da će Bog jednog dana poslati ovog Svog savršenog sina na svet.

Svet vam govori zastrašujuću tajnu: Bog je strog, Bog je zahtevan, Bog je okrutan. Ja vam govorim prosvetljujuću tajnu: Bog je dostižan, Bog je dopadljiv, Bog je prijatan. Kada je vaš um smiren, Bog je dostižan. Kada je vaše srce čisto, Boga možete da volite. Kada je vaša duša sigurna, u Bogu možete da uživate.

Ne plašite se Boga. On ne samo da uživa u vašim šalama, već ih i ceni. Vaše nevine šale Ga ushićuju. Vedski prorok upravo sada peva u vama, kroz vas i za vas: “Kad bi Ti, o Bože, bio ja, a ja bio Ti, Tvoje bi molitve, ovde i sada, dostojno bile uslišene.”

A na vašu ličnu radost i ponos, možete zapevati zajedno sa vedskim prorocima: “O Bože, neću Te izneveriti ni za najveću cenu, ni za hiljadarku, ni za deset hiljada, ni za neograničen iznos, O moj Gospode Svevišnji Izobilja Beskrajnog.”

Samootkrovenje je vrhovna tajna. Mi smo trenutno istovremeno i u znanju i u neznanju. Iša Upanišada nas uči da se istovremeno mora stremiti i neznanju (životu Zemlje) i znanju (životu Neba). Moramo da pobedimo smrt prelazeći put neznanja. Moramo da postignemo Besmrtnost uz pomoć znanja. Pod neznanjem se ovde podrazumevaju ritualne radnje, dela sprovedena radi sopstvenih rezultata. Pod znanjem se podrazumeva najdublja meditacija koja svesno čini da čovek bude jedno sa Bogom; delo učinjeno da bismo ispunili Boga ovde na Zemlji i tamo na Nebu; Istina Istine radi.

Svet mi kaže da je ljudsko rođenje najgore moguće prokletstvo. Ja kažem svetu da je ljudsko rođenje najlepša moguća prilika. Šri Krišna, indijski neuporedivi Avatar [direktni potomak Boga], hteo bi da kaže svetu još nešto. On govori: “Blagosloveno je ljusko rođenje; čak i oni koji borave na Nebu priželjkuju ovo rođenje, jer jedino ljudska bića postižu ostvarenje Boga ovde na Zemlji.”

Dragi stanovnici Severne Dakote, dragi prijatelji, draga braćo i sestre, došao sam kod vas da govorim o Vrhovnoj Tajni. Želim da vam pripremim iznenađenje. Sa mojom duševnom radošću i sa punom iskrenošću želim da vam kažem da su me vaša država i vaš univerzitet tajno i sa najotvorenijim srcem naučili Vrhovnoj Tajni. Javno načelo Severne Dakote podučilo me je vrhunskoj tajni: “Sloboda i ujedinjenost, sada i zauvek, jedno su i nerazdvojno.” Načelo Univerziteta u Severnoj Dakoti koje je ispunjeno težnjom, naučilo me je vrhunskoj tajni: “Svetlost i zakon.” Uz vaše ljubazno dopuštenje, želeo bih da kažem nekoliko reči o ova dva božanska načela. Da počnem sa državnim načelom, sloboda znači odgovornost. Čiju odgovornost? Božiju odgovornost. Kada se čovek oslobodi okova neznanja, sa ponosom Bog u njemu deluje. Kroz njega Bog bezrezervno deluje. Za njega Bog bezuslovno dela.

Lord Halifaks je jednom oštroumno opazio: “Kada bi slobodu imali samo oni koji razumeju šta je ona, ne bi bilo mnogo slobodnih ljudi na svetu.”

Svi ćemo mi imati slobodu, i spoljašnju i unutrašnju. Unutrašnja sloboda je najviše ostvarenje apsolutne Istine. Spoljašnja sloboda je najuspešnije ispoljavanje savršenog Savršenstva Božanskog na Zemlji.

Ujedinjenost: Bog je svesno i potpuno svestan čovekovog ujedinjenja sa Bogom. Uskoro će, takođe, i čovek biti sveno i potpuno svestan tog ujedinjenja. U čovekovom ujedinjenju sa Bogom opažamo čoveka, duševnu zahvalnost. U Božijem ujedinjenju sa čovekom opažamo Boga, Poplavu Samilosti.

Sada i zauvek: kada sloboda počne da rađa čovekovo ujedinjenje sa Bogom, ili kada čovekovo ujedinjenje sa Bogom počne da rađa njegovu slobodu, čovek će zauvek živeti u Večnom Sada.

Jedno i nerazdvojno: Sloboda i sjedinjenje su nerazdvojni jer moraju da prosvetle jedno drugo. Sada i zauvek su nerazdvojni jer moraju da nahrane jedno drugo. Čovek i Bog su nerazdvojni jer moraju da ispune jedan drugog.

Zaronimo sad u môre univerzitetskog načela u kome buja život i ispunjava se duša: Lux et Lex, (Svetlost i zakon).

Svetlost nije teorijsko znanje, već je praktična mudrost. Zakon, božanski zakon, nije zapovest, već je iskustvo. Čovekovo nadahnuće se širi kroz blaženstvo svetlosti. Čovekova težnja se uzdiže kroz mir zakona. Duhovna svetlost zrači iznutra i prosvetljuje spoljašnji život. Neduhovna svetlost blješti spolja i zamračuje unutrašnji život. Kada tragalac živi u svetlosti, on je izvršilac. Kada živi unutar božanskog zakona, on je znalac. Razlika između običnog čoveka i tragaoca je u sledećem: običan čovek hoće da bude zaštićen zakonom, mada lično ne mari za zakon niti ga sledi; dok tragalac duševno, bezrezervno i bezuslovno sledi i brani zakon. Zakon je istina. Moramo znati kako da upotrebimo istinu u svojim svakodnevnim aktivnostima.

Istina izgovorena sa lošom namerom
Gora je od svih laži koje se mogu smisliti.

— Vilijam Blejk

To je tačno, apsolutno je tačno. Istinu uvek moramo da saopštimo sa božanskom namerom. Naša istina mora biti preplavljena ljubavlju, brigom i jedinstvom. Naša istina mora da prosvetljuje, a ne da porobljava. Ona mora da oslobodi, a ne da zarobi. I najzad, hteo bih da kažem u vezi sa univerzitetskim načelom da je Svetlost bremenitost univerzalne Duše, a Zakon visina transcendentalne Duše.

Vrhovna tajna. Ako hoćete da saznate vrhovnu tajnu, morate da meditirate. Ako hoćete da naučite kako da meditirate, potreban vam je duhovni Učitelj. Dok nemate lično svog učitelja, morate da meditirate sasvim sami. Nemojte u toku meditacije ničeg da se plašite. Od straha možete i morate odustati. Božiju neprestanu Ljubav možete i morate steći. Vaš strah umrtvljuje vašu prijemčivost za Božijom Ljubavlju. Vaša težnja za ostvarenjem Boga i vaša predanost Božijoj Volji mogu pobiti sav vaš strah, rođen i onaj koji tek treba da se rodi. Napravite u najvećim dubinama vašeg srca zaklon za božansko pouzdanje. Tajna uspeha je u pouzdanju. Tajna pokušavanja je u nadi. Sumnja je otrov. Sumnja za tili čas razori vaš život težnje. Nemojte se tokom meditacije boriti protiv zlih misli. Ako se neprestano borite protiv njih, samo ćete ih, na vaše veliko zaprepašćenje, ojačati. Ali, ako se otvorite za božanske misli, zlim mislima nećete biti potrebni. One će biti užasno ljubomorne na vaše božanske misli i napokon će vas napustiti. Tokom svoje meditacije pokušajte da negujete božansku ljubav. Pokušajte duševno da volite čovečanstvo. Možda ćete reći: “Kako da volim druge, kada ne znam ni kako da volim sebe?” Reći ću vam kako da volite sebe. Sebe ćete najuspešnije voleti jednostavno ako budete bezrezervno voleli Boga. Možda ćete upitati: “Kako da volim Boga, kada ne znam šta je ljubav?” Reći ću vam šta je ljubav. Ljubav je preobražavajuća moć unutar naše ljudske prirode. Ljubav preobražava naš život krute vezanosti u život najmoćnije slobode. Ljubav plače za životom. Ljubav se bori za život. I na kraju, ljubav izrasta u Večni Život.

Vrhovna tajna je ostvarenje Boga, ni manje, ni više. Juče me je moje neznanje nesvesno ponudilo Bogu. Danas mi moje znanje svesno nudi Boga. U mojoj nesvesnoj svesnosti Boga, ni Bog ni ja nismo bili ispunjeni. U mom svesnom jedinstvu sa Bogom i Bog i ja smo potpuno ispunjeni.


EL 15. University of North Dakota, Grand Forks, North Dakota, 6 May 1969.