31.

Ja mogu da kažem sebi nešto lepo i mogu da uradim nešto dobro za sebe jedino kada sam potpuno uveren da mi moj zemaljski vezujući život-želje nije rekao ništa lepo i da mi neće reći ništa lepo, nije učinio ništa dobro za mene i neće učiniti ništa dobro za mene.