30.

Moj um i srce su dugo živeli zajedno. Jednom kad su se odvojili, moj um je ušao u džunglu pometnje, a moje srce se vratilo svom domu zadovoljstva.