29.

Možeš li da zamisliš, možeš li se usuditi da zamisliš, da mi svakog dana moj dragi Svevišnji, moj slatki Svevišnji i moj Voljeni Svevišnji dolazi sedam puta? Prvi put On dolazi da ispita moju voljnost. Drugi put On dolazi da ispita moju spremnost. Treći put On dolazi da ispita moju novinu. Četvrti put dolazi da ispita moje jedinstvo. Peti put dolazi da ispita moju punoću. Šesti put On dolazi da ispita moje savršenstvo. Sedmi put On dolazi da ispita moje zadovoljstvo.