32.

Ili nebožansko u meni može da savlada božansko u meni, ili božansko u meni može da pobedi nebožansko u meni. Ali kada prihvatim duhovni život, božansko u meni – konačno – osvaja nebožansko u meni potpuno, zasvagda, zauvek i zauvek. Šta podrazumevamo pod duhovnim životom? Duhovni život označava Vapaj Božije Ljubavi u čoveku i za čoveka i čovekov osmeh zahvalnosti u Bogu i za Boga.