3.

Da li zaista voliš Boga? Ako je tako, onda govori kao Bog saosećajno i postupaj kao Bog bezuslovno.