3.

Da li zaista voliš Boga? Ako je tako, onda govori kao Bog saosećajno i postupaj kao Bog bezuslovno.

From:Sri Chinmoy,More samilosti i talasi zadovoljstva, Agni Press, 1992
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/cs