2.

Da bi bio predstavnik ljudskog roda, ono što je potrebno mom životu je savršenstvo u svetu misli i zadovoljstvo u svetu delovanja.