1.

Pravi duhovni Učitelj je onaj čija će samodajuća samilost i Bogopostajuća ljubav sigurno preći u vrednost srca ljudske rase, ne samo za savršeno savršenstvo čovečanstva, već i za potpuno božansko zadovoljstvo.