1.

Pravi duhovni Učitelj je onaj čija će samodajuća samilost i Bogopostajuća ljubav sigurno preći u vrednost srca ljudske rase, ne samo za savršeno savršenstvo čovečanstva, već i za potpuno božansko zadovoljstvo.

From:Sri Chinmoy,More samilosti i talasi zadovoljstva, Agni Press, 1992
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/cs