13.

Srećan sam zbog Samilosnih Stopala moga Gospoda. Ali srećan nisam sa težnjom moga srca, posvećenošću tela i životom ostvarenja.