13.

Srećan sam zbog Samilosnih Stopala moga Gospoda.

Ali srećan nisam sa težnjom moga srca,

posvećenošću tela i životom ostvarenja.

From:Sri Chinmoy,More samilosti i talasi zadovoljstva, Agni Press, 1992
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/cs