12.

Ljudsko srce je nada koja se uzdiže. Božanska duša je uže koje se spušta.