Kad sam u duši

Kad sam u duši

Kad sam u fizičkom, svet me privlači, a ja dovodim svet u iskušenje.

Kad sam u vitalu, grabim svet, a svet me mrzi.

Kad sam u umu, zanemarujem svet, a svet me ignoriše.

Kad sam u srcu, volim svet, a svet me grli.

Kad sam u duši, služim Bogu u svetu, a svet me radosno ispunjava.