V — Duša

Šta je potrebno vašoj duši?

Duša se rađa radi iskustva. A njeno iskustvo će biti potpuno kada odozgo spusti u materiju svo Savršenstvo Božanskog u Materiju.

Svakoj duši potrebna je involucija i evolucija. Kada duša silazi, to je involucija duše. Kada se duša uspinje, to je evolucija duše. Duša ulazi u najdublji ponor nesvesnosti. Potom ona ponovo evoluira u Sat-Chid-Ananda — Postojanje-Svest-Blaženstvo – trostruku Svest.

Duša ulazi u nesvesnost. Milionima godina ostaje tu, čvrsto spavajući. Iznenada, jednog dana njeno oko otvara iskra svesti iz večno prevazilazećeg Onostranog, a tada dolazi čas sa samoispitivanje. „Ko sam ja?“ pita ona. Odgovor je Tat twam asi, „Ti si To“. Duša je ushićena. Potom, iznova, pada u san. Iznova ulazi u samozaborav. Nakon nekog vremena, pojavljuje se još pitanja: „Odakle sam došla?“ Od Toga. „Kome se vraćam?“ Tome. „Radi koga sam ovde na zemlji?“ Radi Toga.

Tada je duša zadovoljna. Duša je sada potpuno spremna za svoje putovanje naviše – visoko, više, najviše. Sada evolucija duše počinje na ispravan način. Iz mineralnog života, duša ulazi u biljni život. Potom iz biljnog ide u životinjski život, iz životinjskog u ljudski život, a iz ljudskog života u božanski život. Dok je u ljudskom, duša odozgo spušta Mir, Svetlost i Blaženstvo. Ona najpre nudi te božanske osobine srcu, potom umu, potom vitalu, a potom grubom fizičkom. Kada dođe do prosvetljenja, mi ga vidimo u srcu, u umu, u vitalu i u fizičkom telu.

Šta je potrebno vašoj duši? Vašoj duši je potrebno apsolutno ispunjenje. Ona hoće da postigne apsolutno ispunjenje ne na Nebu, već ovde, na zemlji. Ako mislite da to nije moguće, možete da nastavite da spavate još nekoliko vekova. To nije strašno. Ali, ako osećate da je božanski život moguć, tada vam duša šapuće na uvo: «Ustani, probudi se!» A ako osećate da je to i moguće i izvodljivo, duša vam sa osmehom kaže: «Hodaj, stupaj, trči!». Na kraju, jedino ako osećate da je apsolutno ispunjenje božanskog života ne samo izvodljivo, već i neizbežno, Besmrtnost će vas pozvati. Vaš je Cilj, Vaše je Cartvo Istine i Blaženstva.

Na osnovu vašeg sadašnjeg znanja, vi mi kažete da duša ne postoji. Ako duša postoji, kako to da je čitavog života nikad niste ugledali ni na trnutak? Smerno vam kažem da vaše iskustvo nije dokaz da duša ne postoji. Možemo li da vidimo bakterije golim okom? Ne, nikako. Ukoliko nemamo mikroskop, postojanje bakterija je čista fantazija. Ali, mikroskop nas prisiljava da promenimo svoje oholo mišljenje. U tren oka on će poljuljati naše čvrsto ubeđenje i prosvetliti naše mračno neznanje. Slično tome, ukoliko nemamo prosvetljenu svest ili moć duhovnog vida, nama može da izgleda da je postojanje duše potpuna mentalna halucinacija.

Možda ćete se pitati da li je duša deo vašeg srca. Ne, nije. Deo vašeg uma? Smešno. Deo vaših čulnih organa? Besmisleno. Nevidljivi deo vašeg fizičkog tela? Nemoguće. Šta je ona onda? Šta je, na kraju, vaša duša?

Ona je samosijajući glasnik Boga u vama. Ona ne zna za rođenje, za raspadanja, za smrt. Ona je večna. Ona je besmrtna.

Vaša duša je jedinstvena. Bog želi da ispolji i ispuni sebe u vama na neuporediv način. Bog ima da ispuni posebnu božansku Misiju jedino pomoću vaše duše. A da bi ispunio tu Svoju posebnu Misiju, On će upotebiti vašu dušu, i nijednu drugu, kao Svoj odabrani instrument. Hoćete li da vaš život bude na službi Bogu da bi On mogao da ispuni Svoju Misiju? Ako je tako, onda sad i ovde vratite presto vašoj duši. Vi ste oterali dušu, a na presto vašeg života postavili ego. Srdačno pozdravite dušu i sjedinite se sa njom. Tada će vas napustiti strah, napustiće vas neznanje i najzad, napustiće vas smrt. Večnost će vas pozdraviti, Beskonačnost će vas pozdraviti i na kraju, pozdraviće vas Besmrtnost.