Pitanje: Kad govoriš o mineralnoj, biljnoj, ljudskoj i božanskoj svesti, šta zaista znače ti termini?

Šri Činmoj: U mineralnoj svesti praktično nema svetlosti, a u biljnoj svesti potoji tek zračak svetlosti. Ograničena svetlost postoji ili može da postoji u ljudskoj svesti. Ali, ljudska svest je sposobna da udomi neograničenu svetlost, kao što je slučaj sa veoma naprednim tragaocima. Najzad, božanska Svest otelovljuje neograničenu, beskrajnu svetlost.