Pitanje: Postoji li krajnja svest ili se svest uvek može prevazići?

Šri Činmoj: Iz strogo duhovne perspektive, ništa nije konačno. Sve je prevazilazeće. Sam Svevišnji neprekidno prevazilazi Svoju Najvišu Visinu. Svevišnji je Taj koji neprekidno peva pesmu samoprevazilaženja.

Mi nazivamo nešto krajnjim na osnovu naše sadašnje spoznaje. Ono što je krajnje danas, ne mora biti i ne može biti krajnje sutra. Ono što je danas cilj, sutra će biti polazna tačka. Krajnja stvarnost ne postoji. Krajnja stvarnost je za danas, za današnje dostignuće. Ali, sutra možemo da se popnemo i prevaziđemo stvarnost za koju smo juče smatrali da je krajnja. Današnju krajnju svest moramo prevazići sutrašnjom intenzivnom težnjom.