Pitanje: Često osećam mnoga važna pitanja u sebi, ali ne mogu da ih uobličim. Kako da budemo dovoljno svesni u sebi da bismo znali koja pitanja imamo?

Šri Činmoj: Moramo da znamo izvor naših pitanja. Ako je izvor tih pitanja intelektualni um, komplikovani um, ili fizički um, ta pitanja nemaju suštinski značaj. Čak i ako se na njih krajnje primereno odgovori, ti odgovori nam neće koristiti u našem unutrašnjem životu. Kada se radi o tvome srcu, postoji samo jedno pitanje koje može da dođe iz srca, iz najvećih dubina srca, a to je: „Ko sam ja?“ To je jedino pitanje koje vredi postaviti i na koje vredi odgovoriti. To je pitanje na koje se mora odgovarati svakog dana, svake sekunde našeg života. Ako imaš na milione pitanja o Bogu i o samom sebi, moći ćeš da na najbolji način odgovoriš na njih ako ispravno odgovoriš na to jedno pitanje: „Ko sam ja?“ Sva druga pitanja okreću se oko tog pitanja. Kad znaš odgovor na to pitanje, problemi tvog života su rešeni. Tad ulaziš u oslobođenje, spasenje, Samoostvarenje. Postaješ potpuno i svesno jedno sa Bogom Svemogućim, Bogom Sveznajućim i Bogom Potpunim Savršenstvom.

Nemoj da se mučiš tražeći pitanja duboko u sebi. Najveći broj pitanja su poput mrava i buba. Ona nam ni na koji način ne pomažu da se približimo našem Cilju. Naprotiv, ona nam smetaju. Ima veoma malo prosvetljujućih pitanja, pitanja koja dolaze iz samih dubina našeg srca, a koja se tiču našeg unutrašnjeg napretka i unutrašnjeg dostignuća, naše samospoznaje i Bogospoznaje. Pored pitanja „Ko sam ja?“, možda ćeš hteti da znaš odgovor na pitanje „Zašto sam ovde?“ Možda ćeš takođe imati razna specifična pitanja u pogledu tvog duhovnog napretka, koja će ti sigurno doći spontano. Ali, jedino zaista važno pitanje je: „Ko sam ja?“