72. Srećan sam

Srećan sam
Jer je moj um
Zaboravio kako da kalkuliše.

Srećan sam
Jer je moje srce
Zaboravilo kako da okleva.

Srećan sam
Jer moj život
Uvek zna kako da toleriše.