71

Nauči da voliš svoj uznemireni i uznemiravajući um svetlošću svoje duše.

Videćeš da će tvoj um slušati neophodne potrebe tvoga srca.