Pitanje; Ali, striktna psihologija tvrdi da podsvesno mora da se iznese na površinu i prosvetli.

Šri Činmoj: Tu grešiš. Ako odozgo spustiš svetlost ili ako izneseš u prvi plan svetlost svoje duše, podsvesno će automatski biti prosvetljeno. Tada će podsvesno na prirodan način ući na svesni nivo. Ali, ako pokušaš da izneseš podsvesno na površinu a da ga prethodno ne prosvetliš, samo ćeš sebi stvoriti još više problema.