Pitanje: Što se tiče vizije i ispunjenja, kako da znamo da imamo pravu viziju?

Šri Činmoj: Govoriš li o sebi ili misliš uopšte? Ako se radi o tebi, lako ti mogu reći. Znam da u tvojoj meditaciji ima trenutaka kada ulaziš veoma duboko i tvoj ti unutrašnji glas u trenutku kaže da je nešto već učinjeno. Tvoj um se ne meša i ne nameće svoje ideje tom glasu, govoreći: „Ako uradiš to, pogrešićeš; ne čini ono, ili će se nešto desiti u budućnosti; ako uradiš ovo… a ako ne uradiš ono…“ itd. Um se ne meša. Možeš da budeš siguran, kada ti se javi takva vizija u dubokoj meditaciji, da je ona ispravna i da će spontano dovesti do sopstvenog ispunjenja. Svakog dana, kad započinjemo naš dan, mi gradimo sopstveni svet. Mislimo da stvari moraju da se urade na određeni način: «Ja moram da prema tom čoveku postupim na taj način. Ja moram da kažem ovo. Ja moram da učinim ovo. Ja moram da dam ovo». Sve je «ja, ja, ja». Ali, ako umesto svog tog planiranja budemo mogli da potpuno umirimo i utišamo svoje umove, moći ćemo da znamo Božiju Volju. Ta tišina nije tišina mrtvog tela; to je dinamička, napredna tišina prijemčivosti. Pomoću tišine i stalno rastuće prijemčivosti uma, može se znati Božija Volja. Kad ljudski um snažno radi, božanska Volja ne može da deluje. Božija Volja deluje samo kad ljudski um ne radi. Kad um postane čista posuda, Svevišnji može da u njega ulije Svoj beskrajni Mir, Svetlost i Blaženstvo.

Mi neprestano gradimo i rušimo naš mentalni dom. Ali, ako umesto da po svojoj volji pravimo i rušimo taj dom, mi ispraznimo, umirimo i utišamo svoj um, Bog će moći da izgradi Svoj Hram ili Svoju Palatu u nama na Svoj sopstveni Način. A kada On izgradi svoje boravište u nama, reći će; „Izgradio sam ovo za tebe i Mene, da tu zajedno boravimo. Ja sam to izgradio, ali to nije samo moje. To je i tvoje. Uđi“.

Zato je najlakši način da znamo Božiju Volju da postanemo instrumenti, a ne oni koji čine. Ako postanemo samo instrumenti za izvršavanje Božijih planova, Božija Volja će delovati u nama i pomoću nas. Bog deluje, a On je