Pitanje: Da li je duša uvek bila savršena?

Šri Činmoj: Duša je oduvek bila savršena, ali, kao što sam već rekao o Bogu, moramo da znamo na kojoj visini je duša i koliko još visoko može da se uzdigne. Današnja visina je savršena za dušu danas, ali sutra duša može da vidi još višu visinu, i mora da je dosegne. Ptica duše je sada na određenoj grani, za koju misli da je najviša. Ali, ona potom pogleda naviše i vidi da postoji jedna još viša grana, pa skoči na tu granu. Zatim opet vidi nešto više i odlazi tamo. Svaki put kad baci pogled, ona vidi nešto više. Mesto gde duša stoji je savršeno na neko vreme, ali potom ona sagledava širu oblast i odlazi sve više i više. Nema kraja visini koju ona može da dosegne.

A opet, kad se radi o ispoljavanju, duša zna koliko je Božije Svetlosti pokazala ili ispoljila u svojim prethodnim inkarnacijama i koliko može da ispolji u budućim inkarnacijama. U prethodnoj inkarnaciji bilo je to samo malo, u sadašnjoj inkarnaciji nešto više, a u budućim inkarnacijama će možda biti mnogo više. Dakle, kao što visoko, više, najviše predstavljaju savršenstvo duše u smislu visine, kada je reč o ispoljavanju savršenstvo duše se izražava u stepenima: mnogo, više, najviše.