Pitanje: Da li je Bog bio savršen pre nego što je stvorio univerzum?

Šri Činmoj: : Da, Bog je bio savršen. Ali, kao što nema kraja našem sopstvenom savršenstvu, tako nema kraja ni Božijem Savršenstvu. Mi koristimo izraz «večno prevazilazeće Onostrano». Bog neprekidno prevazilazi Sebe. Božije savršenstvo znači poruku Njegovog sopstvenog Samoprevazilaženja. Dok nisi znao da sviraš klavir, tvoj cilj, koji je bio tvoja predstava o savršenstvu, bio je da naprosto odsviraš ispravne tonove i bio si izuzetno srećan kad si video da sviraš tačne tonove. Nakon nekoliko godina, tvoje savršenstvo je bilo u tome da znaš da odsviraš nekoliko muzičkih komada. Potom je tvoje savršenstvo bilo da budeš u stanju da odsviraš nekoliko remek-dela na klaviru, i tako dalje. I kad je Bog u pitanju, On je imao Viziju stvaranja, a sada On gleda kako Njegova evolucija polako, ali sigurno, napreduje ka Najvišem.

Savršenstvo je takvo. Kad imaš nešto izvrsno, misliš da je to savršenstvo. Potom vidiš da se to što imaš može proširiti ili poboljšati, i ideš dalje napred. Poruka napretka je savršenstvo. Savršenstvo je neprekidni napredak u Božijoj Svetlosti.

Bog je nesumnjivo bio savršen pre stvaranja, ali je sada Svom Savršenstvu dodao poruku ispoljavanja. Naravno da Božiji smisao savršenstva raste i da je On daleko prevazišao Svoj prethodni nivo, Svoje prethodno savršenstvo, Svoju prethodnu Viziju. Savršen je bio, ali sada On hoće da bude savršen na jedan drugi način, na viši način, na ubedljiviji način.