Pitanje: Moramo li da odbacimo sve materijalne ciljeve da bismo ostvarili Boga?

Šri Činmoj: Od vrhunske je važnosti kako koristimo materijalni život. Materija, kao takva, nije učinilo Bogu ništa nažao; ona nije antibožanska. Mi smo ti koji koristimo materijalne stvari na jedan pogrešan način. Mi moramo da uđemo u materijalni život pomoću svetlosti naše duše. Nož možemo da upotrebimo da probodemo nekog, ili pak da isečemo neku voćku i podelimo je sa drugima. Na vatri možemo da kuvamo, a pomoću vatre takođe možemo da spalimo sebe ili da zapalimo nečuju kuću.

Moramo da osetimo da materija i duh idu zajedno. Materija mora da bude svesni izraz našeg duha. Ako kažete da je materija sve, da ne postoji duh, da ne postoji viši život, da ne postoji unutrašnja stvarnost, onda moram da kažem da grešite. Postoji unutrašnja stvarnost, postoji beskonačna Istina koja želi da se izrazi u materiji i pomoću materije. Materija je usnula i ona mora biti probuđena. Duh mora da vodi i oblikuje materijalni život.

Ali, najpre moramo da razumemo čemu je namenjen materijalni život. Ako pod materijalnim životom podrazumevamo niže vitalno uživanje i ispunjenje grubih želja, onda je beskorisno da nastojimo da istovremeno prihvatimo duhovni život. Ali, ako materijalni život znači život širenja – širenja srca, širenja ljubavi – onda materija i duh mogu da idu zajedno. U ovom materijalnom životu mi moramo da vidimo Mir, Svetlost i Blaženstvo. U ovom trenutku u umu vidimo jedino ljubomoru, strah, sumnju i sve druge nebožanske stvari. Ali, u tom istom umu mi možemo i moramo da osetimo sklad, ljubav i druge božanske osobine. Ako želimo te osobine od materijalnog života, onda materijalni život može da se savršeno dobro odvija uporedo sa duhovnim životom.

Pravi materijalni život nije samo jedenje, spavanje i disanje. Materijalni život je značajan život i on se na kraju mora pretvoriti u život posvećenosti. Sada mi u fizičkom svetu nastojimo da posedujemo ljude i stvari. Ali, materijalni život će imati smisla jedino ako prestanemo da se trudimo da posedujemo i počnemo da nastojimo da se posvetimo. Jedino kad se posvetimo Svevišnjem, neuporedivom Cilju ostvarenja Boga, naš život će nam se otkriti kao poruka Istine, poruka Beskraja, Večnosti i Besmrtnosti.