O Jogi najvišeg ranga, sada je red ne mene

O Jogi najvišeg ranga, sada je red na mene.
Sad prihvati venac moje potpune predaje.
U šumi moga srca potpuno sam izgubljen.
Ali, tu ja vidim osmeh Tvoje Zvezde Vodilje -
Dođi, dođi. Bez tebe vina moga srca
Nikad neće proizvesti muziku, znam, znam.
Zato te privlačim u moje grudi.
O Jogi najvišeg ranga, sada je red na mene.