O Jogi najvišeg ranga, sada je red ne mene

```

O Jogi najvišeg ranga, sada je red na mene.

Sad prihvati venac moje potpune predaje.

U šumi moga srca potpuno sam izgubljen.

Ali, tu ja vidim osmeh Tvoje Zvezde Vodilje -

Dođi, dođi. Bez tebe vina moga srca

Nikad neće proizvesti muziku, znam, znam.

Zato te privlačim u moje grudi.

O Jogi najvišeg ranga, sada je red na mene. ```

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw