Tvoje misli božanske u mom su srcu

Tvoje misli božanske u mom su srcu;
U Tvome Srcu, moji bolovi i moje patnje.
U mom životu je Tvoj San;
U Tvom Životu ja sam neprestano mučenje.
Ja sam najmanja kap Tvoje Samilosti.
O Nektar-Okeanu Beskonačnosti, dođi, dođi,
U moju mračnu sobu
I veži me Tvojim užetom Oslobođenja.