Tvoje misli božanske u mom su srcu

```

Tvoje misli božanske u mom su srcu;

U Tvome Srcu, moji bolovi i moje patnje.

U mom životu je Tvoj San;

U Tvom Životu ja sam neprestano mučenje.

Ja sam najmanja kap Tvoje Samilosti.

O Nektar-Okeanu Beskonačnosti, dođi, dođi,

U moju mračnu sobu

I veži me Tvojim užetom Oslobođenja. ```

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw