437

Božija Milost može da izbriše i izbrisaće prošlost, ako i kada ste spremni da se suočite sa činjenicama svog sadašnjeg života i da ih prevaziđete.