Pitanje: Šta je potrebno za predaju vitala i fizičkog tela? Kada smo se predali srcem i dušom, kako da na najbolji način pomognemo ostalim neposlušnim delovima našeg bića da se predaju?

Šri Činmoj: Nakon što si predao srce i dušu, ako hoćeš da se tvoji neposlušni delovi, vital i fizičko telo, predaš Bogu, možeš da uradiš dve stvari. Prva je da ih navedeš da osećaju da su za ispunjenje tvoje misije na zemlji oni isto toliko važni koliko i srce i duša.

Druga stvar je da im pripretiš i kažeš da ćeš ostati u oblasti duše i da nećeš mariti za njihovu ograničenu sreću, dostignuća i ispunjenje na Zemlji. Tvoja inspiracija i težnja i tvoja pretnja da ćeš se povući nateraće ih da se odluče. Veoma često, njima je stalo do beskrajne radosti, dostignuća i ispunjenja i oni se zaista svesno i iskreno poistovete sa srcem dušom. Potom oni postaju nerazdvojni deo celovite predanosti.