411

Predanost je najčistija posvećenost koja gleda okom intuicije. Predanost je sloboda, neprekidna sloboda, jer ona uvek ostaje sa Bogom, u Bogu i za Boga.

Oko predanosti ne vidi lice neprijateljskih sila. Ono uvek vidi Lice Božije Samilosti, Zaštite i Božanstvenosti. Život predanosti odiše božanskom istinom. On je uvek ispunjen obiljem nadahnuća, otkrivajuće težnje i prevazilazećeg ostvarenja.

Predanost je mudrost koja vidi i postaje Istina. Predanost želi jedino Boga. Predanost zadobija samu suštinu Boga. Ništa nije tako praktično kao predanost, jer ona zna vrhunsku tajnu: dati sebe u celini Bogu znači u potpunosti posedovati Boga.