Love

Gospode, šta je životinjska ljubav?
Životinjska ljubav je animalni instinkt.

Gospode, šta je ljudska ljubav?
Ljudska ljubav je izrazito razočaranje.

Gospode, šta je božanska ljubav?
Božanska ljubav je prosvetljujuće iskustvo.

Gospode, šta je transcendentalna Ljubav?
Oh, to je Moja Ljubav.
Transcendentalna Ljubav
Je
Moje ispunjeno sveopšte Jedinstvo.