399

Ljubav će nadživeti rušilački um. Posvećenost će nadživeti nesigurno srce. Predanost će nadživeti negativni život.