397

Moja definicija ljubavi – čovekovo svesno ispoljavanje Božije Svetlosti.